Lovramme og bekendtgørelser

Weblink Eksamensbekendtgørelsen
Weblink Eksamensbekendtgørelsen pr. 1. september 2022. 

Weblink Uddannelsens bekendtgørelse
Weblink Karakteret på 7-trinsskalaen


Weblink Generelle regler og procedurer ifm. censur ved KP og afløgning

Gennem linket kan du orientere dig i al information og materiale, du har behov for som censor hos KP. Nederst under Uddannelsesspecifikke oplysninger er der oversigt over censornormer (antal minutters aflønning) og afregningsseddel.