Lovramme og bekendtgørelser

Weblink Eksamensbekendtgørelsen
Weblink
Eksamensbekendtgørelsen pr. 1. september 2022. 
Weblink Uddannelsens bekendtgørelse
Weblink Karakterbekendtgørelsen på 7-trinsskalaen

Ny Censorbekendtgørelse pr. 1. september

Weblink Generelle regler og procedurer ifm. censur ved KP og aflønning

Gennem linket kan du orientere dig i al information og materiale, du har behov for som censor hos KP. Nederst under Uddannelsesspecifikke oplysninger er der oversigt over censornormer (antal minutters aflønning) og afregningsseddel.