Beskikkelse

Censorkorpsets sammensætning 

Ministeriet for Uddannelse og Forskning har beskikket et nyt censorkorps for Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen for perioden fra 1. december 2017 til 30. november 2021. Censorkorpsets består af 38 medlemmer, og dets sammensætning sikrer afdækning af alle de fag og fagområder, der indgår i Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.

Hvert censorkorps skal vælge en censorformand og en næsteformand eller flere for en 4-årig periode. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen

Som beskikket censor har man ikke mulighed for at afmelde sig medlemskab af censorkorpset, men man har mulighed for at angive en eller flere tidsperioder, hvor man ikke ønsker at modtage censorforespørgsler, f.eks. i tilfælde af orlov. Dette kan gøres under ”passivperioder” på censor-it.dk ved at bruge log-in oplysninger. I tilfælde af manglende censor til en bestemt prøve er det muligt at censorformanden kontakter de relevante censorer i forbindelse med den konkrete eksamen og anmoder om hjælp til gennemførsel af censuropgaven.