Censorkorpset for Tegnsprogs- og skriveuddannelsen

Om os

Ministeriet for Uddannelse og Forskning har beskikket et nyt censorkorps for Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen for perioden fra 1. december 2021 til 30. november 2025. Censorkorpsets består af 38 medlemmer, og dets sammensætning sikrer afdækning af alle de fag og fagområder, der indgår i Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.

Hvert censorkorps skal vælge en censorformand og en næsteformand eller flere for en 4-årig periode. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionen.

Interesseret i at blive censor

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: Link til venteliste

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.