Velkommen til censorkorpset for Tegnsprogs- og Skrivetolkeuddannelsen - Københavns Professionshøjskole.