Velkommen til Censorformandskabet for Profesionsbachelor i Dansk tegnsprog og tolkning.

Nybeskikkelse af censorer

Ansøgningerne er ved at blive behandlet, og vi forventer at kunne sende svar til ansøgerne i løbet af december 2017.